Yêu Cầu Visa

Tôi có cần visa?

Công dân của nhiều nước được miễn visa nhập cảnh New Zealand trong thời gian ngắn hay để học tập tới ba tháng. Sau đây là danh sách các nước được miễn visa.

Công dân của tất cả các nước còn lại hay học sinh dự định học lâu hơn ba tháng thì cần phải có visa. Đây là thông tin thêm về visa du học của bạn.

Để biết thêm thông tin về du học và làm việc tại New Zealand cho công dân các nước đủ tiêu chuẩn có Kế Hoạch Làm Thêm Ngày Nghỉ.

Tôi có thể gia hạn visa sau khi nhập cảnh không?

Có thể gia hạn thời gian ở lại New Zealand với tư cách tham quan hay học tập hay nộp đơn xin cấp loại visa khác. Nhân viên DynaSpeak có thể hướng dẫn bạn với những tư vấn và thông tin thích hợp trong quá trình học tập và hỗ trợ bạn hoàn thiện các mẫu đơn. Tất cả thông tin về các loại visa và giấy phép tại New Zealand có tại Nhập Cư New Zealand