TOEIC

DynaSpeak là một Trung Tâm Thi TOEIC được uỷ quyền. Các kỳ thi TOEIC riêng lẻ có thể được Giám đốc Trung Tâm Khảo Thí DynaSpeak sắp xếp trong suốt cả năm.

Xin liên hệ info@dynaspeak.ac.nz