Dịch Vụ Giám Hộ

Chương trình Giám hộ & Trung Học đặc biệt của chúng tôi giới thiệu với các học sinh trẻ hơn giao tiếp Anh Ngữ thực sự, cuộc sống gia đinh và văn hoá New Zealand. Với các học sinh trung học cơ sở (tuổi 14), chương trình đề xuất từ 16-24 tuần, trong khi chương trình đại cương của học sinh trung học phổ thông từ 24-36 tuần.

DynaSpeak giới thiệu với các học sinh Chương trình Trung Học hay Đại cương và hỗ trợ và giám hộ liên tục trong năm đầu, và dài hơn nếu phụ huynh yêu cầu. Các học sinh được hỗ trợ, tư vấn và được thông tin về các thủ tục visa từ các nhân viên thân thiện của DynaSpeak trong quá trình học tại DynaSpeak, và sau đó là tại trường Trung Học hoặc Đại cương Đại học.

Bảo hiểm tai nạn và y tế chất lượng cao cho phép chăm sóc sức khoẻ tốt nhất đối với bất kỳ nhu cầu nào, bình thường hay nghiêm trọng. Trong quá trình chuyển tiếp sang Trung học hay Đại cương Đại học, và trong suốt năm đầu tiên, bộ phận Giám hộ sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với trường Trung Học hoặc Đại cương Đại học, chủ nhà homestay và các học sinh, báo cáo thường xuyên cho gia đình học sinh, và hỗ trợ giải quyết bất kỳ thắc mắc hay khó khăn nào.

Phí Giám hộ (bằng dollar New Zealand)

NZD$1275 (áp dụng cho các học sinh dưới 18)
(Thời gian 12 tháng bao gồm giám sát, tư vấn, báo cáo và liên lạc với nhân viên nhà trường, người chăm sóc, cơ quan y tế và bảo hiểm)