FAQs / Câu Hỏi Thường Gặp

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

Nhập Học Như Thế Nào

Hãy liên hệ với đại diện của bạn đã hoàn tất các chi tiết về nhập học và yêu cầu visa. Nếu bạn không có đại diện địa phương, bạn có thể liên hệ trực tiếp với DynaSpeak hay nhập học online. Gửi Mẫu Đơn đã hoàn thiện tới nhà trường bằng Email, fax hay qua đường bưu điện, hay yêu cầu đại diện địa phương giúp đỡ bạn. DynaSpeak sẽ xác nhận việc giữ chỗ của bạn và ngày học và gửi hoá đơn học phí cùng hướng dẫn thanh toán. Hãy thanh toán học phí cho đại diện của bạn hay trực tiếp cho DynaSpeak.
Nhớ kiểm tra xem bạn có cần xin visa không và, nếu cần, hãy thu xếp visa của bạn trước khi dự kiến bắt đầu du học.

Tôi Có Cần Xin Visa Không?

Học sinh từ nhiều nước không cần phải xin visa tới New Zealand học các khoá ngắn hạn. Để biết thông tin chi tiết về các yêu cầu visa và chi tiết liên lạc với các cơ quan cấp visa New Zealand, xin truy cập: www.dynaspeak.ac.nz/visa

Khi Nào Tôi Có Thể Bắt Đầu?

Các khoá học DynaSpeak được khai giảng hàng tuần trong suốt cả năm. Nhà trường nghỉ một tuần trong thời gian từ Giáng Sinh tới Năm Mới, và nghỉ vào những Ngày Lễ. Để biết thêm về những ngày lễ xin truy cập www.dynaspeak.ac.nz/calendar

Các Học Sinh Trẻ Tuổi

DynaSpeak English được Bộ Giáo dục phê chuẩn cung cấp các khoá Anh Ngữ cho học sinh trẻ tuổi (11-13 tuổi) và chấp nhận học sinh rất ít tuổi cho các chương trình Junior Group ngắn hạn. Xin truy cập: www.dynaspeak.ac.nz/junior