Trung Tâm Khảo Thí DynaSpeak

DynaSpeak là một Trung Tâm Khảo Thí được uỷ quyền để Đánh Giá Ngôn Ngữ Cambridge, cung cấp hàng loạt bài thi Cambridge cả dưới dạng Thi Trên Giấy và Trên Máy Tính. DynaSpeak cũng là Trung tâm Kiểm Tra TOEIC được uỷ quyền và Đại diện BULATS được uỷ quyền.

Giám đốc Trung tâm Khảo Thí DynaSpeak

Giám đốc Trung tâm Khảo Thí DynaSpeak là ông Hugh Fenemore, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong giảng dạy Anh Ngữ, tiếp thị quốc tế và đảm nhiệm các chức vụ quản lý học thuật. Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Anh, Hugh đã từng làm việc tại Nhật Bản. Trở về Auckland, ông tham gia giảng dạy Anh Ngữ. Từ năm 1997, ông đã luyện thi Cambridge và ngày càng tham gia nhiều vào công tác Quản Lý Trung Tâm Khảo Thí.