Nhập Học

Bạn có thể nhập học trực tuyến, hay tải xuống Mẫu đơn xin học Application Form pdf của chúng tôi (Bạn cần cài Adobe Acrobat Reader).
Hoàn tất đơn và gửi email tới info@dynaspeak.ac.nz hay fax cho chúng tôi theo số +649 377 2811 hay gửi qua bưu điện tới DynaSpeak PO Box 106-052 Auckland 1143 New Zealand.
* Xin đọc và hiểu rõ Các Điều Kiện Nhập Học Conditions of Enrolment trước khi hoàn tất mẫu đơn xin học.

Nhập Học Trực Tuyến

Chỉ cần điền vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn về chi phí và nội dung của khoá học bạn chọn. Nếu bạn chưa sẵn sàng giữ chỗ, nhưng muốn biết thêm thông tin, chỉ cần chọn “Free Brochure”.
Khi điền đơn, xin lưu ý rằng tất cả các ô có dấu hoa thị (*) phải được điền để chúng tôi có thể xử lý yêu cầu của bạn.

Online Başvuru İndir: DynaSpeak Student Application Form.pdf

Chọn một hay cả hai lựa chọn sau::
Gửi cho tôi Bộ Thông Tin miễn phí Giữ chỗ cho tôi tại DynaSpeak
Thông Tin Của Bạn
Nam Nữ
Thông tin liên lạc khẩn cấp:
Khoá Học Yêu Cầu

* Là học sinh Toàn Thời Gian, bạn sẽ học Giai đoạn 1, trừ khi trước đó bạn đã hoàn tất lớp DynaSpeak Mainstream Immersion tối thiểu 12 tuần hay đạt cấp độ nói Anh Ngữ Trung cấp bên trên và trình độ tổng thể của bạn ít nhất đạt cấp giữa của trung cấp theo đánh giá của nhân viên học thuật Anh Ngữ DynaSpeak.

Chỗ Ở & Bảo Hiểm Y Tế
Không
Không
Bạn có yêu cầu đặc biệt không?
Thực phẩm Nhu cầu tôn giáo Lưu ý Y khoa (bao gồm cả dị ứng) Khác
Học sinh quốc tế phải có bảo hiểm y tế và du lịch thích hợp, còn hiệu lực khi học tập tại New Zealand.
Không
Đón tại sân bay
Không
Xác Nhận & Thanh Toán

Yêu cầu thanh toán trước toàn bộ chi phí. Thanh toán bằng đồng New Zealand dollars. Tất cả giá tiền đã bao gồm các loại thuế New Zealand.

  1. Khi nhận được Mẫu Đơn Xin Học Trực Tuyến này, việc nhập học của bạn sẽ được xử lý, nếu được chấp nhận, một Giấy Mời Nhập Học có điều kiện sẽ được phát hành.
  2. Bạn sẽ nhận được giá tiền, ngày học và nơi ở và yêu cầu thanh toán, cùng với những hướng dẫn thanh toán.
  3. Khi nhận được thanh toán, chúng tôi sẽ gửi biên lai và giấy xác nhận nhập học cho bạn, và việc đưa đón tại sân bay, bảo hiểm và chỗ ở sẽ được thu xếp.
Tuyên bố

* Tôi hiểu rằng bằng việc nộp đơn tham gia một chương trình DynaSpeak tôi chấp nhận và tuân thủ Các Điều Kiện Nhập Học mà tôi đã đọc hay đã được giải thích, và Tôi đòng ý rằng trong quá trình học Tôi sẽ tuân thủ hoàn toàn các quy định của DynaSpeak. Thông tin tôi cung cấp là chính xác và đầy đủ và tôi không rút lại bất kỳ thông tin nào có thể ảnh hưởng tới việc nhập học của tôi.

CHẤP NHẬN KHÔNG CHẤP NHẬN