Elective Options

Tất cả các học sinh DynaSpeak toàn thời gian chọn một Elective option cho 3 giờ (Giai đoạn 1 - Mainstream Plus25) hay 4 giờ (Giai đoạn 2 - Elective Pro25 hay Elective Ultra35).

Các lớp Tuỳ chọn (Elective Classes)

Các lớp Elective Classes cung cấp cho bạn cấu trúc và thực hành bạn cần để nâng cao các kỹ năng nói và ngôn ngữ của bạn đã phát triển trong lớp Mainstream Immersion Class. Các lớp Elective Classes tạo dựng tất cả các kỹ năng chủ chốt Nghe, Ngữ Pháp, Nói, Đọc và Viết. Hãy chọn môn Tuỳ chọn Elective theo mục tiêu học cụ thể của bạn để chú trọng và tăng cường sự thành công ngôn ngữ của bạn. Nếu bạn muốn, hãy tăng cường khả năng của bạn trong Giai đoạn 2 bằng cách kết hợp Elective Pro25 với lớp MI Class với 35 giờ mỗi tuần học DynaSpeak siêu nâng cao.

Anh Ngữ Tổng Quát, Tuỳ Chọn 1 (Elective Option 1)

Các lớp Anh Ngữ Tổng Quát - DynaSpeak General English (GE) được thiết kế đặc biệt luyện nghe và nói tăng cường với ngữ pháp, đọc và viết. Tất cả các kỹ năng chính của Anh Ngữ đều được dạy và thực hành nhằm tăng cường các kỹ năng và sự tự tin của bạn. Những giờ Phụ Đạo bổ sung còn cho phép bạn chú trọng vào Kế Hoạch Học Tập Cá Nhân của bạn dưới sự hướng dẫn của Giáo viên Hướng dẫn Elective.

Anh Ngữ Học Thuật, Tuỳ Chọn 2 (Elective Option 2)

Anh Ngữ DynaSpeak cho các Mục Tiêu Học Thuật (EAP) chuẩn bị để bạn học lên cao hơn tại đại học và các trường cao đẳng bậc đại học tại New Zealand và ở các nước khác. Các chương trình Chuyên Ngành, Phụ Đạo và kiểm tra thực hành chú trọng vào các mục tiêu cụ thể của bạn bao gồm các bài thi IELTS, Cambridge, TOEFL hay TOEIC. Tuỳ chọn dạy Một-Thày-Một-Trò và hướng dẫn theo Kế Hoạch Học Tập Cá Nhân của bạn sẽ nhanh chóng đưa bạn tới thành công về học thuật.

Năm Đại Cương, Tuỳ Chọn 3 (Elective Option 3)

Những Môn Học Đại cương DynaSpeak (FS) được thực hiện cùng với sự hợp tác với các nhà cung cấp đại học đại cương hàng đầu, tạo cơ hội nhập học trực tiếp tại tất cả tám trường đại học New Zealand, các viện công nghệ và các trường đại học xuất sắc tại Mỹ, Anh, Ai len, Canada và Australia. Tham dự chương trình Đại cương của DynaSpeak mang lại sự lựa chọn và linh hoạt trong hoạch địch tương lai của bạn.

Giao tiếp trong Kinh doanh & Công sở, Tuỳ chọn 4 (Elective Option 4)

Giao tiếp trong Kinh doanh & Công sở DynaSpeak - (B&C) cung cấp Anh ngữ thực hành để giao tiếp trong kinh doanh và đời sống một cách thành công. Là một học sinh có định hướng kinh doanh hay làm thêm vào ngày lễ, bạn sẽ trải nghiệm những cuộc phỏng vấn thật sự, viết sơ yếu lý lịch (CV), trình bày trong những cuộc hội thảo và thực hành giao tiếp trực tiếp, qua điện thoại hay video. DynaSpeak tich hợp các kiến thức kỳ thi TOEIC, với các bài tập thực hành tuỳ chọn và phản hồi, vào chương trình giảng dạy và giờ Phụ đạo. Bạn được học phép xã giao trong kinh doanh, các hình thức giao tiếp, các mẫu văn bản và các tiêu chuẩn trong khi Anh ngữ của bạn không ngừng tiến bộ nhanh chóng.