Tổng Quan Khoá Học

Khoá học Anh ngữ Dynaspeak

Khoá học Anh ngữ DynaSpeak chuẩn toàn thời gian kéo dài 25 giờ mỗi tuần. Giai đoạn 1, Mainstream Elective Plus bao gồm lớp Mainstream Immersion Class và Elective option. Sự kết hợp độc đáo của hai phần này khiến Giai đoạn 1 đạt hiệu quả cao và cho phép bạn chú trọng vào những kỹ năng mà bạn cần nhất. Bạn cũng sẽ tham gia những buổi Phụ Đạo một giờ, những chuyến Dã Ngoại ngoài trường học và bốn buổi Đánh Giá mỗi kỳ (thời gian 12 tuần) trong toàn khoá học.

Giai đoạn 2, Elective Pro25 cho phép bạn học 20 giờ mỗi tuần trong tuỳ chọn Elective option của bạn, cùng với 5 giờ mỗi tuần trong những buổi Phụ Đạo tập trung vào các hội thảo, thảo luận và những buổi thực tập liên quan trực tiếp tới kế hoạch học tập của bạn, dưới sự giám sát của Giảng viên hướng dẫn Elective.

 

 

Click here 

DynaSpeak Brochure 2017- 2018

DynaSpeak Course Guide 2017- 2018