Học Phí

* Vui lòng liên hệ DYNASPEAK trên info@dynaspeak.ac.nz cho chương trình khuyến mãi hiện tại

Phí Đăng ký:   $235 (bao gồm cả học phẩm)
Phí Đăng ký: TUỲ CHỌN 1:Mainstream Plus25 Toàn Thời Gian: Giai đoạn 1, hay   25 giờ mỗi tuần $235 (bao gồm cả học phẩm) $395 mỗi tuần (4 -12 tuần)
$375 mỗi tuần (13 - 23 tuần)
$365 mỗi tuần (24 + tuần)
Phí Đăng ký: Elective Pro25 Toàn Thời Gian: Giai đoạn 2*   25 giờ mỗi tuần $235 (bao gồm cả học phẩm) $395 mỗi tuần (4 -12 tuần)
$375 mỗi tuần (13 - 23 tuần)
$365 mỗi tuần (24 + tuần)
Phí Đăng ký: TUỲ CHỌN 2: Elective Ultra35 Toàn Thời Gian *: Giai đoạn 2   35 giờ mỗi tuần $235 (bao gồm cả học phẩm) $475 mỗi tuần (4 -12 tuần)
$435 mỗi tuần (13 - 23 tuần)
$425 mỗi tuần (24 + tuần)
Phí Đăng ký: TUỲ CHỌN 3: Mainstream Immersion10 Bán thời gian: Giai đoạn 1   10 giờ mỗi tuần $235 (bao gồm cả học phẩm) $235 mỗi tuần (4 -12 tuần)
$225 mỗi tuần (13 - 24 tuần)
Phí Đăng ký: Lưu ý: Nâng cấp từ Elective Pro25 lên Elective Ultra35   Thêm $80 mỗi tuần $235 (bao gồm cả học phẩm) tối thiểu 4 tuần
Phí Đăng ký: Đặt Chỗ Ở:   $215 $235 (bao gồm cả học phẩm)  
Phí Đăng ký: Homestay (mỗi tuần):   $285 (tiêu chuẩn) $305 (cao cấp & dưới 18) $235 (bao gồm cả học phẩm) tối thiểu 4 tuần
Phí Đăng ký: Ký túc xá (mỗi tuần):   từ $345 (phòng đơn) từ $255 (mỗi người – phòng đôi) $235 (bao gồm cả học phẩm) tối thiểu 4 tuần
Phí Đăng ký: Nhà nghỉ (mỗi tuần):   từ $175 (phòng 8 giường) $235 (bao gồm cả học phẩm) tối thiểu 4 tuần
Phí Đăng ký: Dịch vụ Giám hộ: $235 (bao gồm cả học phẩm) Từ $1275 – (áp dụng cho học sinh dưới 18 tuổi) 
(Thời gian 12 tháng bao gồm giám sát, tư vấn, báo cáo và liên lạc với nhân viên nhà trường, người chăm sóc, cơ quan y tế và bảo hiểm)
Phí Đăng ký: Di chuyển tại Sân Bay:   Miễn phí khi đến cùng với Đặt Chỗ Ở 
Phí Đăng ký: Bảo hiểm Y tế và Đi lại:   Thông tin hiện có tại  2016 Unicare Daily rate chart NZ.pdf

* Là học sinh Toàn Thời Gian, bạn sẽ học Giai đoạn 1, trừ khi trước đó bạn đã hoàn tất lớp DynaSpeak Mainstream Immersion Class tối thiểu 12 tuần hay đạt cấp độ nói Anh Ngữ Trung cấp giỏi và trình độ tổng thể của bạn ít nhất đạt cấp giữa của trung cấp theo đánh giá của giảng viên Anh Ngữ DynaSpeak.