Điều Kiện & Quy Tắc

1. Đăng ký

Phí Đăng ký NZ$235 phải nộp ngay lần nộp đơn đầu tiên của bạn và phí này không hoàn lại. Nó chi trả cho việc xử lý đăng ký học của bạn.

2. Chỗ Ở

Phí Đặt chỗ NZ$215 và trả trước tiền thuê 4 tuần đầu tiên là những khoản không hoàn lại. DynaSpeak chỉ đóng vai trò đại diện trong thu xếp và thanh toán cho homestay hay chỗ ở khác. Tất cả các khoản thanh toán định kỳ cho người cung cấp chỗ ở đều phải chịu mức phí quản lý từ 5-20%. Nếu bạn chuyển chỗ ở khác sau tháng đầu tiên, thì số tiền còn lại đã trả trước sẽ được hoàn trả. Bạn phải thông báo bằng văn bản cho DynaSpeak khi chuyển chỗ ở của mình. Thời gian báo trước với homestay là 3 tuần. Các điều khoản và quy định khác có thể áp dụng với các loại chỗ ở khác. Phí homestay bao gồm chỗ ở, ăn sáng và ăn tối hàng ngày và ăn trưa vào cuối tuần.
Các lựa chọn chỗ ở khác không bao gồm tiền ăn. Trừ khi DynaSpeak chấp thuận, bạn phải rời chỗ ở trong vòng 1 tuần kể từ khi kết thúc khoá học DynaSpeak của mình. Các nguyên tắc về homestay của DynaSpeak có tại www.dynaspeak.ac.nz/conditions.

3. Thanh Toán và Đổi Khoá học

Học phí được thanh toán cho những buổi học trong khoảng thời gian xác định tại thời điểm thanh toán. Không có khoản phí nào đã trả được dùng cho các lớp học sau này hay cũng không hoàn trả nếu học sinh vắng mặt trong bất kỳ thời gian nào hay vì bất kỳ lý do nào. Học phí không được chuyển nhượng cho người khác. Có thể trả học phí bằng tiền mặt (tiền New Zealand), bằng séc hay hối phiếu ngân hàng, hay điện chuyển tiền tới tài khoản sau: ASB (branch: 12 Jellicoe Street, Auckland 1010) #12-3476-0002224-02 (DynaSpeak), New Zealand. SWIFT Code: ASBBNZ2A and IBAN: ASBBNZ2A 12 3476 0002224 02. Có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng MASTERCARD và VISA. Học phí phải được thanh toán đầy đủ vào 1 giờ chiều thứ Năm trước ngày khai giảng khoá học hay trước ngày hết hạn nộp học phí.

4. Tất Cả Các Chi Phí Khoá Học

Tất cả các mức giá đưa ra trong cuốn sách này là tổng chi phí toàn khoá học và bao gồm Thuế Hàng hoá và Dịch vụ 15%, nhưng chưa bao gồm lệ phí thi bên ngoài. Học sinh cũng phải tự trả tiền xe buýt trên phương tiện giao thông công cộng khi tham gia các hoạt động ngoại khoá tổ chức tại Auckland (ví dụ cùng giáo viên đi thăm các thắng cảnh văn hoá).

5. Mainstream Immersion, Elective và các lớp khác

Tại bất kỳ lúc nào, DynaSpeak có thể dùng các lớp học Anh Ngữ tổng quát thay cho các lớp Mainstream Immersion, Elective hay Phụ đạo nếu vì lý do nào đó giảng viên không thể giảng bài như đã định.

6. Xếp Lớp

Nhập học vào bất kỳ lớp học hay tuỳ chọn nào của DynaSpeak, và việc cấp chứng chỉ và đề xuất tiếp tục học cao hơn, chỉ được thực hiện với những học sinh đi học đầy đủ và đạt tiêu chuẩn theo quy định của DynaSpeak. Việc xếp lớp cho học sinh phụ thuộc vào lớp học còn chỗ trống không.

7. Huỷ Bỏ và Rút Lui

A. Với Tất Cả Học Sinh
Nếu bạn huỷ bỏ khoá học trước khi tới New Zealand và trước 14 ngày trước khi khai giảng lớp học, như đã thông báo trong thư mời gốc của bạn, DynaSpeak sẽ hoàn 95% học phí, trừ phí đăng ký và đặt chỗ. Nếu bạn không được cấp visa cần thiết để du học tại New Zealand, DynaSpeak sẽ hoàn trả 100% học phí, trừ phí đăng ký và đặt chỗ.

B. Huỷ bỏ hay rút lui trong vòng 14 ngày trước ngày khai giảng khoá học gốc hay sau khi đã đến New Zealand: DynaSpeak sẽ hoàn trả như sau: với các khoá học 1-12 tuần: 50% học phí khi huỷ trong 5 ngày học đầu tiên liên tục kể từ ngày khai giảng gốc; với các khoá học 13 tuần: 60% học phí khi huỷ trong 5 ngày học đầu tiên liên tục kể từ ngày khai giảng gốc;

C. Sau 5 ngày học liên tục đầu tiên kể từ ngày khai giảng gốc hay tuỳ thuộc vào các kỳ nhập học sau đó hay mở rộng khoá học: Phụ thuộc vào những yêu cầu thông báo về chỗ ở, DynaSpeak sẽ hoàn trả bất kỳ khoản phí chỗ ở nào chưa sử dụng. Ngoài ra không hoàn bất kỳ khoản phí nào khác. Tất cả các học sinh quốc tế phải có bảo hiểm thích hợp, bao gồm cả bảo hiểm cho việc huỷ hay mất các khoản đặt cọc trong những trường hợp cụ thể như mất người thân, bị bệnh nghiêm trọng hay bị tai nạn.

8. Chấp nhận Các Điều kiện, Quy tắc Nhà trường, Quy tắc Homestay và Những Hậu Quả

Bằng việc nộp đơn xin học tại DynaSpeak, học sinh đó đã chấp nhận Các Điều Kiện và Quy tắc này như đã được DynaSpeak ban hành hay sửa đổi (có sẵn tại www.dynaspeak.ac.nz/conditions), và bất kỳ Quy định bổ sung nào do DynaSpeak hay Te Wānanga o Aotearoa ban hành. Việc vi phạm bất kỳ Điều Kiện, Quy Tắc hay Quy Định nào, hay không tuân thủ pháp luật New Zealand, có thể khiến học sinh đó bị đình chỉ hay đuổi học và tịch thu học phí. Sẽ không được hoàn lại bất kỳ khoản phí nào.

9. Thông Tin Cá Nhân

Là đối tượng điều chỉnh của các quy định trong Đạo Luật về Quyền Riêng tư, 1993, những thông tin cá nhân mà DynaSpeak thu thập hoặc trong quá trình xử lý đơn xin học hay trong các hoạt động sau này có thể được lưu trữ và sử dụng cho mục đích quản lý của nhà trường, có chia sẻ với Te Wānanga o Aotearoa hay với các tổ chức giáo dục hay cơ quan có thẩm quyền khác và được khai thác với mục đích tiếp thị và quảng bá. Nhà trường có thể sử dụng các hình ảnh chụp các hoạt động của nhà trường cho các mục đích quảng bá.

10. Quy Trình Khiếu Nại và Luật Điều Chỉnh

Nếu xuất hiện tranh chấp, hãy sử dụng mẫu Xử Lý Rắc Rối có tại Lễ tân nhà trường. Nếu vấn đề không thể được xử lý bằng thương lượng với Giám đốc hay nhân viên Nhà trường, thì có thể khiếu nại lên English New Zealand (PO Box 2577, Auckland), the New Zealand Qualifications Authority (PO Box 160, Wellington) hay cố vấn pháp lý của bạn. Bất kỳ tranh chấp nào cũng phải được giải quyết bởi toà án New Zealand theo pháp luật New Zealand.

11. Bảo Vệ Học Phí*

Tất cả các khoản phí trả trước của các học sinh nhập học trong khoá học của DynaSpeak thuộc sở hữu của Te Wānanga o Aotearoa đều được bảo vệ. DynaSpeak và công ty mẹ, Open Wānanga Limited, thuộc sở hữu hoàn toàn và duy nhất bởi Te Wānanga o Aotearoa, một pháp nhân trong hệ thống giáo dục đại học tiểu bang của chính quyền New Zealand.

12. Từ Bỏ Trách Nhiệm

DynaSpeak quan tâm giúp đỡ bạn tận hưởng khoảng thời gian ở tại New Zealand. Cần bảo vệ sức khoẻ và tài sản cá nhân của bạn trong thời gian ở lại đây. DynaSpeak sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát, thiệt hại hay chấn thương nào đối với người hay tài sản hay bạn phải chịu đựng cho dù ở trường, trong các chuyến dã ngoại hay với một gia đình homestay, trừ những trách nhiệm mà luật pháp New Zealand quy định. DynaSpeak bảo lưu quyền thay đổi các chi tiết khoá học, giá cả và ngày học mà không cần báo trước và sẽ không chịu trách nhiệm nếu các khoá học đã thông báo hay các dịch vụ đã giao ước mà không thể thực hiện.

13. Điều Kiện hưởng Các Dịch vụ Y tế

Phần lớn các học sinh quốc tế không được hưởng các dịch vụ y tế do nhà nước tài trợ tại New Zealand. Nếu bạn được điều trị y tế trong khi ở lại đây, bạn có thể phải chi trả toàn bộ chi phí chữa trị. Chi tiết đầy đủ về điều kiện hưởng các dịch vụ y tế do nhà nước tài trợ có sẵn tại Bộ Y tế và có thể xem trang web tại www.moh.govt.nz

14. Bảo Hiểm Tai Nạn

Công ty Bồi Thường Tai Nạn cung cấp bảo hiểm tai nạn cho mọi công dân New Zealand, những người tạm trú và khách tham quan New Zealand, nhưng bạn vẫn có thể phải chi trả toàn bộ chi phí y tế khác và các chi phí liên quan. Để biết thêm thông tin xin xem tại trang web ACC www.acc.co.nz

15. Bảo Hiểm Y Tế và Du Lịch

Học sinh quốc tế phải có** bảo hiểm y tế và du lịch thích hợp và còn hiệu lực trong khi học tập tại New Zealand.

16. Các Quyền Bảo Lưu

DynaSpeak bảo lưu quyền thay đổi giá cả hay bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào được mô tả trong cuốn sách này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước và từ chối nhận bất kỳ người nào mà không phải giải thích.

* For additional information about refund conditions in the event of a course not being provided as contracted due to a decision by the institution or by NZQA, please Click Here
** For details of appropriate insurance Click Here
To download the School Rules  Click Here
To download the Homestay Rules   Click Here