Cambridge Examinations

DynaSpeak có hàng loạt bài thi Trên Giấy và Trên Máy Tính từ tổ chức Đánh Giá Ngôn Ngữ Cambridge tại Anh. Để biết thêm về các khoá luyện thi Cambridge, ngày thi và Cambridge for Young Learners, xin bấm liên kết bên dưới hay gửi email tớicambridge@dynaspeak.ac.nz