Giới Thiệu

“DynaSpeak là Trường Anh Ngữ xuất sắc thuộc một trong những trường cao đẳng cộng đồng bậc đại học lớn nhất New Zealand, Te Wānanga o Aotearoa. Là một phần trong hệ thống giáo dục công lập của chính phủ New Zealand, DynaSpeak thuộc sở hữu và điều hành 100% New Zealand với các tiêu chuẩn chất lượng xuất sắc.”

Patrick Ibbertson, Giám đốc.