Chào mừng tới DynaSpeak

Nau mai, haere mai ki DynaSpeak

Anh ngữ là một ngôn ngữ quốc tế trong làm việc và du lịch, vì vậy cách bạn học Anh ngữ ảnh hưởng nhiều tới việc bạn thực hiện được các mục tiêu của mình nhanh như thế nào. Chương trình giảng dạy độc đáo của DynaSpeak bao gồm Mainstream Immersion năng động thực sự khiến bạn phải nói, tạo nên sự khác biệt! Một đất nước đẹp nhất thế giới, một chương trình hiệu quả sẽ thực sự giúp bạn tự tin nói tiếng Anh, một lựa chọn dễ dàng: với DynaSpeak, bạn sẽ thành công.

DynaSpeak News

  • Student Profile: Berly Young NZCEL, Level 3 (Work Place)

    Introducing, Beryl Young a 36- year - old student here at Dynaspeak based at the Albany campus. She is currently enrolled in the New Zealand Certificates in English Language, level 3, specialising ...Read More

  • DYNASPEAK ALBANY – Campus Visit

    My name is Nitika Erueti-Satish and I am a new recruitment advisor for Te Wananga o Aotearoa/Dynaspeak and today I had the chance of stepping inside the tall walls of the Dynaspeak campus here in A...Read More

  • John Li & Nayyereh Kazemi (Certificate in English Language Level 4 General)

    John Li comes from Taiwan and has been living in New Zealand for the past 3 years. He made the move to New Zealand to be with his family who migrated before him to pursue better education opportuni...Read More

DynaSpeak News
Denis cho biếtXin chào, tớ là Denis đến từ Petropavlovsk tại Nga. Tớ đến với DynaSpeak vì bạn tớ từng học ở đây. Ngôi trường thật tuyệt vời. Các giáo viên đã giúp tớ học rất nhiều và các nhân viên rất thân thiện. Tiếng Anh của tớ đã tiến bộ nhiều trong quá trình học tại DynaSpeak
I really enjoyed studying at DynaSpeak

Subscribe to our mailing list

Subscribe by E-mail & receive free updates of these dynaspeak news straight to your inbox!

Course Information