Konumumuz ve İletişim

Street Map
İletişim Bilgileri:
DynaSpeak

Level 10

238 Queen Street

PO Box 106052, Auckland 1143, New Zealand

T +64 9 377 2434 F +64 9 377 2811

E-posta: info@dynaspeak.ac.nz

DynaSpeak okulunun bağlı olduğu kurum:
DynaSpeak, şu kuruluşlara üyedir:

Study Auckland?
Authorised:

Konum Haritasi