การขอวีซ่า

คุณต้องการวีซ่าไหม?

พลเมืองของหลายๆประเทศไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์สำหรับการเยี่ยมเยือนระยะสั้นต่างๆหรือคอร์สเรียนต่างๆที่มีระยะเวลามากกว่าสามเดือน นี่คือรายชื่อประเทศในประเภทไม่ต้องขอวีซ่านี้

พลเมืองของประเทศอื่นทั้งหมดหรือนักเรียนนักศึกษาที่ตั้งใจมาศึกษาเป็นระยะเวลามากกว่าสามเดือน ต้องขอวีซ่า นี่คือ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่า เรียนหรือศึกษาและทำงานอย่างไรในปรเทศนิวซีแลนด์หรือ พลเมืองผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกจากประเทศต่างๆด้วยโครงการ Working Holiday Scheme

ฉันสามารถต่อวีซ่าของฉันหลังจากเดินทางมาถึงได้หรือไม่?

คุณสามารถขยายระยะเวลาการอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ได้บ่อยๆในฐานะนักท่องเที่ยวหรือนักเรียน หรือจะสมัครขอวีซ่าภายใต้ประเภทอื่น เจ้าหน้าที่ของไดน่า สปี๊คสามารถชี้นำคุณได้จนกระทั่งคำแนะนำเฉพาะและข้อมูลในช่วงที่คุณศึกษาเล่าเรียนและจะช่วยคุณกรอกใบสมัคร ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับวีซ่าต่างๆและใบอนุญาตต่างๆในประเทศนิวซีแลนด์พร้อมให้บริการจากที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง Immigration New Zealand