TOEIC

ไดน่า สปี๊คได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์TOEIC การสอบTOEIC ส่วนตัวสามารถจัดให้มีได้โดยผู้จัดการศูนย์สอบของไดน่า สปี๊คตลอดปี
โปรดติดต่อ info@dynaspeak.ac.nz