โปรแกรมสำหรับเด็ก

รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 14 - 17 ขวบสำหรับการลงทะเบียนทั่วไป

โปรดติดต่อ info@dynaspeak.ac.nz เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนของเด็กนักเรียน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม the Cambridge for Young Learners Study & Activity
(14 – 18 ปี) – เปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 4 - 22 กรกฎาคม 2016 โปรดติดต่อผู้จัดการการสอบประจำศูนย์ไดน่า สปี๊ค: cambridge@dynaspeak.ac.nz

ดาวโหลดใบปลิวโปรแกรม the Cambridge for Young Learner Study & Activity Programme flyer โปรด คลิกที่นี.
ดาวโหลดใบปลิวโปรแกรม the Cambridge for Young Learner Study & Activity Programme activity schedule โปรด คลิกที่นี.