คลาสเรียนแบบ Mainstream Class

การเรียนแบบ Mainstream Immersion Class (MI) ของไดน่า สปี๊คใช้งานได้จริง

การเรียนแบบ Mainstream Immersion Class (MI) ของไดน่าสปี๊คเร่งนักเรียนไปจนถึงระดับกลางและระดับที่สูงกว่าอย่างแท้จริงในช่วงแรก เหตุผลง่ายๆก็คือมีคลาสเรียนที่เล็กมากและฝึกพูดแบบเข้มงวด ในช่วงแรกของโปรแกรมมาตรฐานแบบเต็มเวลาของไดน่า สปี๊ค จะมีนักเรียนเก้าคนหรือนักเรียนสองสามคนในคลาสเรียนแบบ MI ต่อวัน ฉะนั้นคุณจะได้ฝึกพูดมากสุดในบทเรียนของคุณในแต่ละวัน นั่นเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ของคอร์สในช่วงแรกที่ได้รับการการันตี! คลาสเรียนต่างๆแบบ Mainstream Immersion ตลอดทั้ง 7 ขั้นให้ความสำคัญกับการพูดโดยให้ความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาในปัจจุบันแก่คุณ การรวมเป็นหนึ่งของจุดสำคัญทางการพูดนี้พร้อมด้วยการฝึกฝนอย่างเคร่งครัดทำให้เกิดความแตกต่าง!