สถานที่ตั้งและติดต่อ

Street Map
ข้อมูลำหรับติดต่อ:
DynaSpeak

Level 10

238 Queen Street

PO Box 106052, Auckland 1143, New Zealand

เบอร์โทรศัพท์: +64 9 377 2434 แฟกซ์: +64 9 377 2811

อีเมล: info@dynaspeak.ac.nz

ไดน่า สปี๊คเป็นส่วนหนึ่งของ:
ไดน่า สปี๊คเป็นบริษัทในเครือขององค์กรต่างๆดังนี้:

Study Auckland
Authorised:

แผนที่สถานที่ตั้ง