บริการคุ้มครองต่างๆ

โรงเรียนมัธยมที่พิเศษของเราและโปรแกรมการคุ้มครองแนะนำให้เด็กนักเรียนที่มีอายุน้อยกว่ารู้จักกับการสื่อสารภาษาอังกฤษที่แท้จริง, ชีวิตครอบครัวในประเทศนิวซีแลนด์และวัฒนธรรม สำหรับลำดับโดรงเรียนด็กโต (14 ขวบ) โปรแกรมแนะนำอยู่ที่ 16-24 สัปดาห์ ในขณะที่สำหรับโรงเรียนของผู้ที่มีอายุมากกว่า เราแนะนำให้เตรียมไว้ 24-36 สัปดาห์

ไดน่า สปี๊คแนะนำให้เด็กที่มีอายุน้อยกว่ารู้จักกับโรงเรียนมัธยมที่ดีหรือโปรแกรมพื้นฐานและให้ความคุ้มครองและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในช่วงปีแรก และมากขึ้นไปอีกถ้าพ่อแม่ต้องการ เด็กนักเรียนจะเพลิดเพลินกับการค้ำชู การให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการขอวีซ่าจากเจ้าหน้าที่ที่มีไมตรีจิตของไดน่า สปี๊คในช่วงที่เรียนอบู่ที่ไดน่า สปี๊ค และหลังจากนั้นที่โรงเรียนมัธยมหรือวิทยาลัยการศึกษาแบบพื้นฐาน
ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุชั้นหนึ่งช่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลในระดับที่ดีสุดเมื่อต้องการ ไม่ว่าจะเจ็บหนักหรือเบา ในช่วงระยะเวลาที่เดินทางไปที่โรงเรียนมัธยมหริอการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตลอดทั้งปี การบริการคุ้มครองยังคงรักษาการติดต่อสื่อสารที่ใกล้ชิดกับโรงเรียนมัธยมหรือวิทยาลัยพื้นฐาน กับโฮมสเตย์และนักเรียนที่อายุน้อยกว่า อีกทั้งยังจัดให้มีการรายงานผลแก่ครอบครัวของนักเรียน และช่วยไขปัญหาและหรือความยากลำบากทุกชนิด

อัตราค่าคุ้มครอง (ราคาเป็นสกุลเงินดอลล่าร์นิวซีแลนด์)

NZD$1275 (มีให้บริการสำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ขวบ)
(ช่วงระยะเวลา 12 เดือน รวมการเฝ้าสังเกตุ, ให้คำปรึกษา, รายงานผลและประสานงานกับเจ้าหน้าที่โรงเรียน, หน่วยแพทย์และบริษัทประกันต่างๆ)