ศูนย์สอบ

ศูนย์สอบไดน่า สปี๊ค
ไดน่าสปี๊คได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์สอบCambridge Language Assessment การสอบส่วนใหญ่ของแคมบริจมีทั้งแบบการใช้กระดาษในการทดสอบ (Paper Based) และแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ (Computer Based) ไดน่า สปี๊คยังได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์สอบ TOEIC และเป็นตัวแทนของการสอบ BULATS

ผู้จัดการศูนย์สอบของไดน่า สปี๊ค

Hugh Fenemore เป็นผู้จัดการศูนย์สอบของไดน่า สปี๊ค มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการสอนภาษาอังกฤษ การตลาดระหว่างประเทศและกฏระเบียบทางวิชาการ หลักจากที่จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีสาขาการบริหารธุรกิจในประเทศอังกฤษ Hugh ก็ได้ทำงานในประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่กลับมาที่เมืองโอ๊คแลนด์ เขาก็ได้พัฒนาอาชีพหนึ่งในวิชาชีพภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีค.ศ. 1997 เขาได้สอนที่ศูนย์สอบ Cambridge Examinations และก็ได้เกี่ยวข้องกับการจัดการศูนย์สอบเพิ่มมากขึ้น