วิชาเลือกต่างๆ

นักเรียนแบบเต็มเวลาของไดน่า สปี๊คทุกคนเลือกเรียนได้ 3 ชั่วโมง (ช่วงแรกแบบ Mainstream Plus25) หรือ 4 ชั่วโมง (ช่วงที่สองแบบ Elective Pro25 หรือแบบ Elective Ultra35).

คลาสเรียนวิชาเลือกต่างๆ

คลาสเรียนวิชาเลือกต่างๆเหล่านี้จัดหาโครงสร้างและการฝึกปฏิบัติที่คุณต้องการพัฒนาภาษาของคุณและทักษะการพูดต่างๆที่ได้พัฒนาในหลักสูตร คลาสเรียนวิชาเลือกต่างๆก่อให้เกิดทักษะหลักต่างๆในการฟัง ไวยากรณ์ การพูด การอ่านและการเขียน จงเลือกวิชาเลือกของคุณตามเป้าหมายสำหรับการศึกษาเฉพาะของคุณเพื่อที่จะทำให้ความสำเร็จทางภาษาของคุณนั้นสำคัญและดีขึ้น ถ้าคุณต้องการ จงเรียนเพิ่มในช่วงที่สองโดยผสมหลักสูตร Elective Pro25 กับหลักสูตร MI Classเป็นระยะเวลา 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ของการเรียนแบบเร่งรัดยิ่งยวดของไดน่า สปี๊ค

ภาษาอังกฤษทั่วไป, ตัวเลือก 1

หลักสูตร DynaSpeak General English (GE) ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อทำให้การฟังเร่งรัดและการฝึกพูดพร้อมไวยากรณ์ การอ่านและการเขียนนั้นสมดุลกัน จะสาขาวิชาหลักๆของภาษาอังกฤษทั้งหมดและฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะต่างๆและความเชื่อมั่นของคุณ การเรียนพิเศษเสริมจะช่วยให้คุณมีสมาธิกับแผนการเรียนส่วนบุคคลภายใต้คำแนะนำของหัวหน้าแผนกวิชาการที่ได้รับเลือก

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ, ตัวเลือก 2

หลักสูตร DynaSpeak English for Academic Purposes (EAP) เตรียมให้คุณศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์และในต่างประเทศ
ติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ การเรียนพิเศษและการสอบปฏิบัติมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเฉพาะของคุณ รวมถึงการสอบ IELTS, Cambridge, TOEFL หรือTOEIC ตัวเลือกสำหรับค่าเรียนตัวต่อตัวและคำแนะนำพร้อมแผนการเรียนส่วนบุคคลเป็นทางลัดนำไปสู่ความสำเร็จทางวิชาการ

ปีการศึกษาพื้นฐาน (Foundation Year), ตัวเลือก 3

หลักสูตร DynaSpeak Foundation Studies (FS) จัดขึ้นร่วมกับผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัยโดยเปิดรับตรงที่มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีทั้งแปดแห่งของประเทศนิวซีแลนด์และมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศแคนาดาและประเทศออสเตรเลีย จงเข้าไปที่โปรแกรมพื้นฐานของคุณโดยตรงผ่านทางไดน่า สปี๊คที่จัดเตรียมตัวเลือกและความยืดหยุ่นในการวางแผนอนาคตของคุณ

ธุรกิจและการสื่อสารในสถานที่ทำงาน, ตัวเลือก 4

หลักสูตร DynaSpeak Business & Workplace Communication (B&C) เสนอการเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ได้จริงสำหรับธุรกิจและการสื่อสารในชีวิตจริง ดุจดังวันหยุดพักร้อนและนักเรียนพาณิชย์ คุณจะมีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์สด ในการเขียนประวัติย่อ (CV), เสนอประชุมและฝึกปฏิบัติส่วนตัว ทางโทรศัพท์และการสื่อสารผ่านวีดีโอ ไดน่าสปี๊คผสมผสานการเตรียมสอบTOEIC เข้าด้วยกัน พร้อมกับการสอบปฏิบัติที่เลือกได้และการตอบสนองต่อโปรแกรมแบบการเรียนพิเศษ จงเรียนมารยาททางธุรกิจ รูปแบบการสื่อสารต่างๆ การเขียนเอกสารและรูปแบบมาตรฐานต่างๆในขณะที่คุณสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณไปได้อย่างรวดเร็ว