สรุปคอร์ส

คอร์สภาษาอังกฤษของไดน่า สปี๊ค

คอร์สภาษาอังกฤษปกติแบบเต็มเวลาของไดน่า สปี๊คมีระยะเวลาเรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ในช่วงแรก การเรียนแบบ Mainstream Elective Plus ประกอบด้วยหลักสูตร Mainstream Immersion Class ของคุณและวิชาเลือกหนึ่งวิชา การรวมกันป็นหนึ่งของทั้งสองส่วนนี้ทำให้ช่วงแรกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและคุณก็สามารถมีสามาธิอยู่กับทักษะเฉพาะต่างๆที่คุณต้องการมากที่สุด คุณจะเข้าร่วมชั้นเรียนพิเศษต่างๆเป็นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง อีกทั้งทัศนะศึกษาของสาขาวิชาที่เรียนนอกโรงเรียนและการประเมินต่างๆ สี่ครั้งต่อภาคเรียน ( ช่วงระยะเวลา 12 สัปดาห์) ตลอดคอร์สของคุณ

ในช่วงที่สอง การเรียนแบบ Elective Pro25 จะทำให้คุณสามารถเรียนได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในวิชาเลือกของคุณ อีก 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั้นสำหรับการเรียนพิเศษหลักที่มุ่งเน้นการสัมนาเชิงปฏิบัติการต่างๆ, การประชุมและการฝึกหัดโดยตรงเกี่ยวกับแผนการเรียนของคุณซึ่งควบคุมโดยคณบดีโดยสมัครใจ

 

Click here 

DynaSpeak Brochure 2017- 2018

DynaSpeak Course Guide 2017- 2018