ค่าเล่าเรียน

* กรุณาติดต่อ DYNASPEAK ใน info@dynaspeak.ac.nz สำหรับ โปรโมชั่น ปัจจุบัน

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน   $235 (รวมวัสดุสำหรับคอร์ส)
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ตัวเลือกแรก:หลักสูตรเต็มเวลาแบบ Mainstream Plus25: ช่วงแรก, หรือ   25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ $235 (รวมวัสดุสำหรับคอร์ส) $395 ต่อสัปดาห์(4 -12 สัปดาห์)
$375 ต่อสัปดาห์(13 -23 สัปดาห์)
$365 ต่อสัปดาห์(24+ สัปดาห์)
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน หลักสูตรเต็มเวลาแบบ Elective Pro25: ช่วงที่สอง*   25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ $235 (รวมวัสดุสำหรับคอร์ส) $395 ต่อสัปดาห์(4 -12 สัปดาห์)
$375 ต่อสัปดาห์(13 -23 สัปดาห์)
$365 ต่อสัปดาห์(24+ สัปดาห์)
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ตัวเลือกที่สอง: หลักสูตรเต็มเวลาแบบ Elective Ultra35 *: ช่วงที่สอง   35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ $235 (รวมวัสดุสำหรับคอร์ส) $475 ต่อสัปดาห์ (4 -12 สัปดาห์)
$435 ต่อสัปดาห์ (13 - 23 สัปดาห์)
$425 ต่อสัปดาห์ (24 + สัปดาห์)
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ตัวเลือกที่สาม:หลักสูตรพาร์ทไทม์แบบ Mainstream Immersion10: ช่วงแรก   10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ $235 (รวมวัสดุสำหรับคอร์ส) $235 ต่อสัปดาห์ (4 -12 สัปดาห์)
$225 ต่อสัปดาห์ (13 - 24 สัปดาห์)
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน หมายเหตุ: ยกระดับจากหลักสูตร Elective Pro25 เป็น หลักสูตร Elective Ultra35   $80 เพิ่มเติมต่อสัปดาห์ $235 (รวมวัสดุสำหรับคอร์ส) อย่างน้อย 4 สัปดาห์
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน สถานที่พัก:   $215 $235 (รวมวัสดุสำหรับคอร์ส)  
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน โฮมสเตย์ (ต่อสัปดาห์):   $285 (มาตรฐาน) $305 (พิเศษและต่ำกว่า 18) $235 (รวมวัสดุสำหรับคอร์ส) อย่างน้อย 4 สัปดาห์
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน หอพักมหาวิทยาลัย (ต่อสัปดาห์):   จาก $345 (เตียงเดี่ยว) จาก $255 (ต่อคน - เตียงคู่) $235 (รวมวัสดุสำหรับคอร์ส) อย่างน้อย 4 สัปดาห์
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ที่พักสำหรับแบคแพคเกอร์ (ต่อสัปดาห์):   จาก $175 (8 เตียงนอนรวม) $235 (รวมวัสดุสำหรับคอร์ส) อย่างน้อย 4 สัปดาห์
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน บริการคุ้มครอง: $235 (รวมวัสดุสำหรับคอร์ส) จาก $1275 - มีไว้สำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ขวบ
(ช่วงระยะเวลา 12 เดือน รวมการเฝ้าสังเกตุ, ให้คำปรึกษา, รายงานผลและประสานงานกับเจ้าหน้าที่โรงเรียน, หน่วยแพทย์และบริษัทประกันต่างๆ)
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน การรับส่งที่สนามบิน:   ไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อเดินทางมาถึงโดยสถานที่พัก
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ประกันเดินทางและประกันสุขภาพ:   รายละเอียดต่างๆปัจจุบันพร้อมให้บริการที่ 2016 Unicare Daily rate chart NZ.pdf

*ในฐานะนักเรียนเต็มเวลา คุณจะลงทะเบียนในช่วงแรก เว้นแต่ว่าคุณได้เรียนจบหลักสูตร DynaSpeak Mainstream Immersion Class เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 สัปดาห์หรือในระดับกลางที่สูงขึ้นของการพูดภาษาอังกฤษและระดับทั้งหมดของคุณอยู่ในระดับกลางเป็นอย่างน้อยตามที่ได้ระบุไว้โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษของไดน่า สปี๊ค