เงื่อนไขและกฏระเบียบต่างๆ

1.การลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียนจำนวน NZ$235 สามารถจ่ายได้เพียงครั้งเดียวเมื่อคุณสมัครครั้งแรกและไม่สามารถชำระคืนเงินได้ อัตรานี้ครอบคลุมค่าดำเนินการลงทะเบียนของคุณ

2.ที่พัก

อัตราค่าสถานที่อยู่จำนวน NZ$215 และการจ่ายค่าที่พักก่อนล่วงหน้าสี่สัปดาห์แรกไม่สามารถชำระเงินคืนได้ไดน่า สปี๊คเป็นเพียงตัวแทนหนึ่งเท่านั้นในการจัดเตรียมและจ่ายค่าโฮมสเตย์หรือค่าที่พักอื่น การจ่ายค่าพี่พักเป็นช่วงต่างๆให้แก่ผู้จักหาที่พักจะมีการเรียกเก็นเงินเพิ่มค่าบริหารเป็นจำนวน 5-20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ของอัตรการจ่ายค่าที่พักล่วงหน้าต่างๆหลังจากเดือนแรกจะสามารถชำระคืนเงินได้ถ้าคุณพบที่พักอื่น คุณต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ ไดน่า สปี๊ค ถึงความตั้งใจที่จะยกเลิกที่พักของคุณ ช่วงระยะเวลาที่ต้องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับโฮมสเตย์คือ 3 อาทิตย์
ข้อตกลงและข้อกำหนดของการชี้แจงต่างๆสามารถประยุกต์ใช้กับที่พักชนิดอื่น อัตราค่าโฮมสเตย์ของคุณจ่ายเป็นค่าที่พัก มื้อเช้าต่อวันและมื้อเย็นและอาหารกลางวันในช่วงสุดสัปดาห์ การเลือกที่พักนอกเหนือไปจากนี้ไม่รวมมื้ออาหารต่างๆ เว้นแต่ว่าได้ตกลงกับไดน่า สปี๊คเป็นประการอื่น คุณต้องออกจากที่พักภายใน 1 สัปดาห์เมื่อจบคอร์สไดน่า สปี๊คของคุณ กฏระเบียบของโฮม สเตย์แบบเต็มสามารถหาได้ที่ www.dynaspeak.ac.nz/conditions

3.การจ่ายเงินและการเปลี่ยนคอร์ส

อัตราค่าคอร์สเรียนมีเพื่อบทเรียนภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในขณะที่จ่ายเงิน ไม่มีการจ่ายใดๆสำหรับคลาสเรียนถัดไปหรือชำระคืนเงินถ้านักเรียนขาดเรียนในบางช่วงหรือเพื่อเหตุผลอื่น ไม่สามารถโอนค่าธรรมเนียมได้ สามารถจ่ายได้ป็นเงินสด (สกุลเงินของประเทศนิวซีแลนด์), ด้วยเช็คธนาคารหรือใบสั่งจ่ายเงิน หรือการโอนเงินทางโทรเลขไปที่บัญชีดังต่อไปนี้: ASB (branch: 12 Jellicoe Street, Auckland 1010) #12-3476-0002224-02 (DynaSpeak), New Zealand. SWIFT Code: ASBBNZ2A and IBAN: ASBBNZ2A 12 3476 0002224 02
สามารถจ่ายเงินโดยการใช้บัตร MASTERCARD และบัตรเครดิต VISA ต้องจ่ายอัตราค่าคอร์สเป็นจำนวนเต็มช่วงบ่ายโมงของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาพร้อมกับวันที่เริ่มต้นคอร์สเรียนของคุณหรือวันที่สิ้นสุดช่วงการจ่ายเงินปัจจุบันของคุณ

4.อัตราค่าคอร์สเรียนต่างๆ

ราคาทั้งหมดที่อยู่ในแผ่นพับราคาคอร์สทั้งหมดและรวมถึงภาษีสินค้าและบริการจำนวน 15 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสอบภายนอก นักเรียนต้องจ่ายค่ารถบัสบนขนส่งสาธารณะด้วยตนเองเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของคลาสข้างนอกที่จัดขึ้นในเมืองโอ๊คแลนด์ (เช่น การเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกับคุณครู)

5.หลักสูตร Mainstream Immersion, วิชาเลือกและคลาสเรียนต่างๆ

ไดน่า สปี๊คสามารถทดแทนคลาสเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปได้ตลอดเวลาสำหรับหลักสูตร Mainstream Immersion, คลาสเรียนวิชาเลือกหรือการเรียนพิเศษถ้าเจ้าหน้าที่ประจำไม่สามารถสอนตามบทเรียนที่ได้กำหนดเอาไว้ด้วยเหตุผลใดๆ

6.สถานที่ตั้งห้องเรียน

การเข้ามาในคลาสเรียนไดน่า สปี๊คหรือในวิชาเลือกและการมอบใบประกาศนียบัตรและคำแนะนำสำหรับสถานที่เรียนในอนาคตจะได้รับอนุญาตแก่นักเรียนผู้เข้าชั้นเรียนที่ได้จัดสรรไว้และมีมาตรฐานสัมฤทธิผลตามที่ได้กำหนดไว้โดยไดน่า สปี๊คในดุลยพินิจของสถาบันเอง ความพร้อมของอคร์สต่างๆอยู่ภายใต้การลงทะเบียนเรียน

7.การยกเลิกและการถอนคืน

A.นักเรียนทุกท่าน
ถ้าคุณยกเลิกคอร์สของคุณก่อนเดินทางมาถึงที่ประเทศนิวซัแลนด์และมากกว่า 14 วัน ก่อนวันที่เริ่มคอร์สเรียน ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อเสนอต้นฉบับเกี่ยวกับสถานที่ ไดน่า สปี๊คจะชำระคืนเงิน 95 เปอร์เซ็นต์ของค่าธรรมเนียมคอร์ส ยกเวีนค่าธรรมเนียมสถานที่และค่าลงทะเบียน ถ้าคุณไม่ได้ขอวีซ่าเพื่อมาศึกษาเล่าเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ ไดน่า สปี๊คจะชำระคืนเงินเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ของอัตราค่าคอร์ส ยกเว้นค่าธรรมเนียมสถานที่และค่าลงทะเบียน

B.การยกเลิกหรือการถอนคืนภายใน 14 วันก่อนการวันที่เริ่มคอร์สแรกหรือหลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศนิวซีแลนด์ ไดน่า สปี๊คจะชำระคืนเงินให้ตามนี้: 1-12 คอร์สรายสัปดาห์: 50 เปอร์เซ็นต์ของอัตราค่าเรียนการยกเลิกต่างๆจนกระทั่งห้าวันแรกของคอร์สติดต่อกันจากวันที่เริ่มคอร์สแรก; 13 บวกคอร์สรายสัปดาห์: 60 เปอร์เซ็นต์ของอัตราค่าเรียนสำหรับการยกเลิกจนกระทั่งถึงห้าวันแรกของคอร์สต่อเนื่องกันจากวันที่เริ่มคอร์สแรก

C.หลังจากห้าวันแรกของคอร์สต่อเนื่องกันจากวันที่เริ่มคอร์สแรกหรือเมื่อตอนลงทะเบียนเรียนคราวต่อไปหรือการเพิ่มคอร์ส: ขึ้นอยู่กับความต้องการบอกแจ้งที่พัก ไดน่า สปี๊คจะชำระคืนเงินให้สำหรับค่าที่พักที่ยังไม่ได้ใช้ ค่าธรรมเนียมอื่นๆจะไม่ได้รับคืนนักเรียนต่างชาติทุกคนต้องมีประกันที่พอเพียง และก็ครอบคลุมการยกเลิกหรือการสูญเสียเงินมัดจำในเหตุการณ์ที่กำหนดซึ่งรวมถึงการสูญเสียชีวิต โรคร้ายแรงและอุบัติเหตุ

8.การยอมรับเงื่อนไขต่างๆ,กฏระเบียบของโรงเรียน, กฏของโฮมสเตย์และผลลัพธ์ที่ตามมา

ด้วยการสมัครที่จะเข้าร่วมกับไดน่า สปี๊ค นักเรียนจะยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้และกฏระเบียบตางที่ได้ประกาศและแก้ไขโดยไดน่า สปี๊ค (สามารถดูไดที่ www.dynaspeak.ac.nz/conditions) อีกทั้งกฏข้อบังคับอื่นที่ออกโดยไดน่า สปี๊คหรือ Te Wānanga o Aotearoa การผิดเงื่อนไข กฏระเบียบหรือกฏข้อบังคับ หรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมายของประเทศนิวซีแลนด์อาจมีผลต่อการระงับหรือไล่ออกของนักเรียนและการริบค่าธรรมเนียมซึ่งจะไม่มีการชำระคืนเงิน

9.ข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดตามกฏหมายส่วนบุคคล, ปี ค.ศ. 1993, ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยไดน่า สปี๊คพร้อมกับช่วงดำเนินการสมัครหรือถัดไปอาจได้รับการเก็บรักษาหรือใช้เพื่อเป้าหมายของการบริหารโรงเรียน แบ่งสรรด้วย Te Wānanga o Aotearoa หรือด้วยสถานบันหรือเจ้าหน้าที่และและใช้หาประโยชน์เพื่อวัตุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาโรงเรียนอาจใช้ภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ในช่วงกิจกรรมโรงเรียนเพื่อวัตถุประสงค์ของการโฆษณา

10.ขั้นตอนในการร้องทุกข์และกฏหมายของรัฐ

ถ้าเกิดความขัดแย้งขึ้น จะมีแบบฟอร์มแก้ไขปัญหาจากการรับไว้ของโรงเรียน ถ้าเรื่องราวไม่สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยการถกเถียงกับผู้บริหารโรงเรียนหรือเจ้าหน้าที่ สามารถยื่นร้องทุกข์ได้ที่ English New Zealand (PO Box 2577, Auckland), the New Zealand Qualifications Authority (PO Box 160, Wellington) หรือทนายของคุณ ความขัดแย้งทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขที่ศาลต่างๆของประเทศนิวซีแลนด์ภายใต้กฏหมายของประเทศนิวซีแลนด์

11.การคุ้มครองค่าธรรมเนียมนักเรียน*

ค่าธรรมเนียมทุกประเภทที่จ่ายล่วงหน้าสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนคอร์สซึ่งเป็นของTe Wānanga o Aotearoa ที่ไดน่า สปี๊คจะได้รับการคุ้มครอง ไดน่า สปี๊คและบริษัทแม่คือบริษัท Open Wānanga Limited ในที่สุดแล้วเป็นของ Te Wānanga o Aotearoa ทั้งหมดซึ่งเป็นหน่วยงานสูงสุดหน่วยงานหนึ่งในระบบการศึกษาลำดับสามของรัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์

12.การยกเว้นความรับผิดชอบ

ไดน่า สปี๊คดูแลช่วยเหลือคุณให้คุณเพลิดเพลินกับการมาพักอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ การทำประกันสุขภาพและทรัพย์สินส่วนบุคคลสำหรับช่วงอยู่อาศัยของคุณเป็นสิ่งสำคัญ ไดน่า สปี๊คจะไม่รับผิดชอบต่อการสุญหาย ความเสียหายและความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับบุคคลและทรัพย์สินหรือประสบความทุกข์ด้วยตัวคุณไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่โรงเรียน ในช่วงทัศนะศึกษาหรือกับครอบครัว โฮมสเตย์ครอบครัวหนึ่ง ยกเว้นที่ซึ่งความรับผิดชอบได้มีการกำหนดไว้โดยกฏหมายของประเทศนิวซีแลนด์ ไดน่า สปี๊คขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของคอร์สเรียน ราคาและวันที่โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบและจำไม่รับผิดชอบถ้าคอร์สที่ประกาศเอาไว้หรือบริการที่มีการทำสัญญาเอาไว้ไม่สามารถจัดหาให้ได้

13.การมีสิทธิสำหรับบริการด้านสุขภาพ

นักศึกษาต่างชาติส่วนมากไม่มีสิทธิ์สำหรับบริการด้านสุขภาพที่มีกองทุนสาธารณะในขณะที่พักอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ถ้าคุณได้รับการักษาพยาบาลใช่ช่วงการมาเยี่ยมเยือนของคุณ คุณอาจจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของการรักษาเต็มอัตรา รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิต่างๆสำหรับบริการด้านสุขภาพที่มีกองทุนสาธารณะผ่านทางกระทรวงสาธารณะสุขและสามารถดูได้บนเว็บไซต์ที่ www.moh.govt.nz

14.ประกันอุบัติเหตุ

บริษัทชดเชยอุบัติเหตุจัดประกันอุบัติเหตุไว้สำหรับพลเมืองทั้งหมดของประเทศนิวซีแลนด์ ผู้พักอาศัยและผู้มาเยี่ยมเยือนชั่วคราวที่ประเทศนิวซีแลนด์ แต่คุณอาจต้องจ่ายค่ายาอื่นๆทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ของ ACC ที่ www.acc.co.nz

15.ประกันเดินทางและประกันสุขภาพ

นักเรียนต่างชาติต้องมียาส่วนตัวแ**ละยังใช้ได้อยู่และประกันเดินทางในขณะที่กำลังศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์

16.การสงวนสิทธ์

ไดน่า สปี๊คขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นราคาหรือทุกสิ่งของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ได้บรรยายไว้ในแผ่นพับโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบไม่ว่าเวลาใดก็ตามและปฏิเสธการลงทะเบียนต่อทุกคนโดยไม่มีคำอธิบาย

* For additional information about refund conditions in the event of a course not being provided as contracted due to a decision by the institution or by NZQA, please Click Here
** For details of appropriate insurance Click Here
To download the School Rules  Click Here
To download the Homestay Rules   Click Here