กฎข้อปฏิบัติ

ไดน่า สปี๊คได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่และผูกมัดด้วยข้อกำหนดวิธีปฏิบัติของประเทศนิวซีแลนด์ในการให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติซึ่งปรกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการ สำเนาของข้อกำหนดมีให้บริการโดยจะต้องขอจากสถาบันนี้หรือจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนิวซีแลนด์ที่ http://www.nzqa.govt.nz/providers-partners/education-code-of-practice/.

 

การเข้าเมือง

รายละเอียดเต็มของการขอวีซ่าและใบอนุญาต คำแนะนำเกี่ยวสิทธิในการจ้างงานในประเทศนิวซีแลนด์ในขณะที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่และรายงานคำขอมีไว้ให้บริการผ่านทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Immigration New Zealand และสามารถดูได้บนเว็บไซต์ที่ http://www.immigration.govt.nz

การมีสิทธิสำหรับบริการด้านสุขภาพ

นักศึกษาต่างชาติส่วนมากไม่มีสิทธิ์สำหรับบริการด้านสุขภาพที่มีกองทุนสาธารณะในขณะที่พักอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ถ้าคุณได้รับการักษาพยาบาลใช่ช่วงการมาเยี่ยมเยือนของคุณ คุณอาจจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของการรักษาเต็มอัตรา รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิต่างๆสำหรับบริการด้านสุขภาพที่มีกองทุนสาธารณะผ่านทางกระทรวงสาธารณะสุขและสามารถดูได้บนเว็บไซต์ที่ http://www.moh.govt.nz

ประกันอุบัติเหตุ

บริษัทชดเชยอุบัติเหตุจัดประกันอุบัติเหตุไว้สำหรับพลเมืองทั้งหมดของประเทศนิวซีแลนด์ ผู้พักอาศัยและผู้มาเยี่ยมเยือนชั่วคราวที่ประเทศนิวซีแลนด์ แต่คุณอาจต้องจ่ายค่ายาอื่นๆทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ของ ACC ที่ http://www.acc.co.nz.

ประกันเดินทางและประกันสุขภาพ

นักเรียนต่างชาติต้องมียาส่วนตัวและยังใช้ได้อยู่และประกันเดินทางในขณะที่กำลังศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์